Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ESBE Europe Solartechniek BV zoals deze beschikbaar is gesteld. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Het gebruik van informatie op onze website, is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ESBE Europe Solartechniek BV is het niet toegestaan de tekst, het fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ESBE Europe Solartechniek BV. 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijk weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan, vormen nooit een aanleiding om een contract of een overeenkomst met ESBE Europe Solartechniek BV te mogen claimen of te veronderstellen. Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud van de website onvolledig of onjuist zijn, kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. ESBE Europe Solartechniek BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van ESBE Europa Solartechniek BV op deze pagina.