Grond en dakzaken

Rendabel maken met zonnepanelen

Bedrijven, agrarische ondernemers, woonwijken of gemeenten die grote dak- of grondoppervlakken rendabel willen maken en tegelijkertijd duurzaamheiddoelstellingen realiseren, ondersteunen we bij de ontwikkeling en uitvoering van kleine of grotere zonneprojecten. Onze partner Solar Proactive zorgt voor de projectontwikkeling, inclusief onderzoek, advies, overleg, vergunningen, landschappelijke inpassing, financiering  en het creëren van draagvlak in de omgeving.  ESBE Europe Solartechniek tekent voor de uitvoering.

Gedurende 15 jaar wordt het dak- of het grondoppervlak gehuurd. De exploitatie van het zonneproject wordt volledig verzorgd. Als eigenaar van de grond of het dak ontvangt u een huurvergoeding, maar ook de groencertificaten gaan naar u als eigenaar. Na 15 jaar vervalt de complete PV-installatie aan u en kunt u die voor eigen rekening exploiteren. Deze vorm van samenwerking is gebaseerd op gezamenlijk belang. Immers, een perfecte installatie is nodig om in 15 jaar voldoende rendement te kunnen opleveren en diezelfde kwaliteitsinstallatie heeft een levensduur van zeker 25 jaar, waardoor u zelf ook nog eens minimaal 10 tot 15 jaar profiteert