Particulier

Montage en aansluiting voor grote partijen op de particuliere markt

Voor een aantal grote opdrachtgevers monteren we complete PV-installaties ten behoeve van de individuele particuliere markt. Deze opdrachtgevers bepalen zelf in hoeverre zij ondersteund willen worden. Veelal zijn het grote goed georganiseerde partijen die zich hebben gespecialiseerd in het verkopen van PV-installaties. Voor een goede, nette en veilige montage en aansluiting, waarover de gebruikers langdurig tevreden zijn, doen zij een beroep op ESBE Europese Solartechniek. We beschikken voor dit segment inmiddels over meerdere goed geoutilleerde teams die dagelijks zo’n 20 tot 30 installaties compleet werkend opleveren. Het aantal teams breidt zich nog gestaag uit!