Duurzaamheid bereiken we samen

Werken aan een samenleving zonder CO2-uitstoot, gasloos bouwen en de bestaande huizen van het gas af. De noodzaak daarvan wordt door steeds bredere lagen van de bevolking onderschreven. Energie uit wind, zonlicht en waterstof: het is allemaal technisch mogelijk maar kost tijd en vereist ook openheid, creativiteit en de bereidheid om samen te werken. Het gaat namelijk niet alleen om de plaatsing van windmolens en/of zonnepanelen op daken of in een veldopstellingen. We moeten met elkaar ook zorgen dat ons netwerk de veranderingen aankan, dat er voldoende technische mensen zijn om de aanpassingen door te voeren en bedrijfszeker te houden. En tenslotte speelt altijd weer die vraag: wat kost het en wie gaat dat betalen?

De verbinding met elkaar
Alle aspecten van de energietransitie vragen stuk voor stuk om een verbinding van verschillende partijen. Voor die verbinding staan we bij ESBE Europe Solartechniek graag open. (Om)denken vanuit oplossingen en met elkaar zorgen voor draagvlak. Daar ligt onze kracht en we hebben gemerkt: ook deze energie creëert weer nieuwe energie. Voorlopig hebben we onze focus gelegd op de montage van alle mogelijke PV-installaties. We worden daarbij geconfronteerd met een chronisch tekort aan technische mensen. Toch zijn we nog steeds in staat te groeien. Dankzij gericht beleid, samenwerking met scholen en andere partijen en creatief opereren op de arbeidsmarkt. Zo hebben we bijvoorbeeld zelf een opleiding ontwikkeld waarmee we mensen met technisch talent heel gericht en praktisch voorbereiden op een carrière in de energiesector. Dat resulteert in enthousiaste medewerkers die ook op langere termijn voor de branche behouden blijven! De certificeringen waar we trots op zijn: