Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de privacy van iedereen veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ESBE Europe Solartechniek BV. ESBE Europe Solartechniek BV is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 70809860. A
ls u naar aanleiding van het privacybeleid contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons telefoonnummer 088 505 6600 of via ons e-mailadres: info@esbe-europe.com

Doel gegevensverzameling
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die we hieronder zullen beschrijven. Wij gebruiken informatie niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waar wij persoonsgegevens voor verzamelen, lichten wij hieronder toe:  

Contact: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met ESBE Europe Solartechniek via het contactformulier. In dit contactformulier wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om u vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst aan te kunnen bieden. Wij vragen om de volgende gegevens:

  • Voornaam of voorletter(s)
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode en plaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Duur gegevensverzameling
Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door ESBE Europe Solartechniek maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

Contactformulier en bel-mij-terug: Op het moment dat u contact opneemt met ESBE Europe Solartechniek, via mail of contactformulier, dan worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. 

Delen van persoonsgegevens met anderen
De informatie die binnenkomt via het contactformulier kan intern worden gedeeld. Alleen een beperkt aantal medewerkers van ESBE Europe Solartechniek hebben inzage in die persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben allemaal een privacyverklaring ondertekend. 

Internetbureau Speak: Bij het doorsturen van ons online contactformulier maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Zij verwerken uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw internetadres (IP- adres). Internetbureau Speak verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van Speak. 

Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Websites van derden
Onze privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, het privacybeleid van deze website voor meer informatie over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaan.

Recht op inzage, correctie of wissen van de persoonsgegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@esbe-europe.com. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten bij ESBE Europe Solartechniek
Wanneer u klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via mail. Uw klacht zal zo snel mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijgt u een reactie van ons. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als ESBE Europe Solartechniek bovengenoemde niet naleeft. 

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Wij raden daarom wel aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ESBE Europe Solartechniek als volgt bereiken:

E-mail: info@esbe-europe.com
Adres: Businesspark Friesland West 3 en 5, 8447 SL Heerenveen
Telefoon: 088 505 6600

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 juli 2019.